Pauline Baars Privacy Policy

Laatste update: 10 november 2020

Pauline Baars (“we”, “wij”, “ons” of “onze”) is verantwoordelijk voor de website: https://www.paulinebaars.nl. Het beschermen van de privacy en veiligheid van de persoonlijke informatie van onze gebruikers en bezoekers vinden wij heel belangrijk. Deze Privacy Policy informeert je over ons beleid inzake het verzamelen, gebruik en eventueel delen van persoonlijke informatie die wij ontvangen van de gebruikers van deze website. Onze privacyprocedures voldoen aan de huidige de privacy wetgeving van Nederland.

De praktijk werkt volgens de wetgeving Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gegevens van de praktijk worden opgeslagen in aparte software. Deze is aangeschaft om goede zorg te leveren. Het verwerken en opslaan gebeurd volgens het dataveiligheidsbeleid. De persoonsgegevens worden alleen aan derden verleend met specifieke toestemming van u. De praktijk houdt zich aan de bewaartermijn van de WGBO.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tijdens het gebruik van onze website kunnen we je vragen om bepaalde persoonlijke informatie aan ons te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met je op te nemen of om je te identificeren. “Persoonlijke informatie” is elke informatie die identificeerbaar is met jou als individu.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Pauline Baars verzamelt alleen persoonlijke informatie op eerlijke en wettige wijze. Het verstrekken van persoonlijke informatie is vrijwillig.

Pauline Baars verzamelt persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:

 • Om aan wet en regelgeving te voldoen
 • Om te reageren op jouw vraag wanneer je contact met ons opneemt, een download aanvraagt of een demo aanvraagt
 • Statistische analyses
 • Een (online) afspraak maken

Tenzij dit wettelijk vereist of toegestaan is, zullen wij jouw persoonlijke informatie niet gebruiken of onthullen voor een nieuw doel dat hier niet wordt genoemd.

In bepaalde omstandigheden kan de Pauline Baars informatie verzamelen van personen jonger dan 16 jaar. Zoals vereist door de wet, zullen we de ouders direct informeren voordat zij informatie verzamelen en de verifieerbare toestemming van de ouder ontvangen.

 • Pauline Baars zal een kind niet verplichten om meer informatie vrij te geven dan redelijkerwijs noodzakelijk is om deel te nemen aan een activiteit;
 • Ouders kunnen de persoonlijke gegevens van hun kind bekijken, ons vragen het te verwijderen en weigeren verdere informatie over het kind toe te staan of te gebruiken;
 • Ouders kunnen instemmen met het verzamelen en gebruiken van de informatie van hun kind, maar laten de openbaarmaking aan derden alleen toe als dat onderdeel is van de service (bijvoorbeeld sociale netwerken);
 • Voor meer informatie over onze privacyprocedures, kun je contact met ons opnemen.

Keuze en toestemming

Voorafgaand aan het verkrijgen van jouw toestemming, beschrijft Pauline Baars de keuzes die voor je beschikbaar zijn en verkrijg je impliciete of expliciete toestemming met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van jouw persoonlijke informatie, behalve in bepaalde situaties die anders door de wet zijn toegestaan. Waar dit redelijk is, kunnen we vertrouwen op jouw impliciete toestemming. Anders zullen we vertrouwen op de expliciete toestemming die we van je ontvangen om jouw persoonlijke informatie te verzamelen of te gebruiken, bijvoorbeeld het verzamelen van jouw persoonlijke gegevens als je je abonneert op onze nieuwsbrief.

Je kunt jouw toestemming op elk gewenst moment intrekken of wijzigen door contact op te nemen met Pauline Baars’ Functionaris Gegevensbescherming. Stuur je bericht naar: info@paulinebaars.nl

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pauline Baars bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Persoonlijke informatie die door gebruikers aan ons wordt verstrekt, wordt opgeslagen op servers in Nederland.

Pauline Baars wist persoonlijke informatie die niet langer nodig is.

Jouw privacy en derde partijen

Pauline Baars draagt geen persoonlijke informatie over aan derden of serviceproviders.

Toegang tot jouw informatie

Wanneer je een account bij ons hebt, heb je toegang tot jouw persoonlijke informatie om deze op volledigheid te kunnen controleren of te wijzigen. Indien je geen account bij ons hebt en je toegang wenst tot jouw persoonlijke informatie om de juistheid ervan te betwisten of bij te werken om volledigheid te garanderen, kun je een e-mail sturen naarinfo@paulinebaars.nl. We zullen binnen 30 dagen na ontvangst van een toegangsverzoek reageren. Wij kunnen je vragen om je te identificeren om niet zomaar te sleutelen aan de verkeerde persoonsgegevens. Daarnaast is het mogelijk om te vragen verdere verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk stil te zetten, te verwijderen of zelfs hiertegen bezwaar te maken.

Cookies

Cookies in het algemeen

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens, waaronder mogelijk een anonieme unieke identificatie. Cookies worden vanaf een website naar je browser gestuurd en op de harde schijf van jouw computer opgeslagen. Net als veel andere sites gebruiken we “cookies” om informatie te verzamelen. Je kunt jouw browser opdracht geven om alle cookies te weigeren of uit te schakelen of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als je echter geen cookies accepteert, kun je mogelijk sommige delen van onze website niet gebruiken. Door deze website te gebruiken, accepteer je het gebruik van cookies.

Analytische cookies

Wij gebruiken analytische cookies om ons inzicht te geven in de informatiebehoefte en interesse van onze bezoekers. Bijvoorbeeld over het aantal bezoekers of de meest bezochte pagina’s. Wij gebruiken deze informatie om onze website te optimaliseren. Wij slaan hierbij geen persoonsgegevens op. Je ipadres wordt geanonimiseerd.

Beveiling

De beveiliging van jouw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele verzendmethode via internet of methode voor elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om jouw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen. Pauline Baars beschermt persoonlijke informatie tegen ongeoorloofde toegang in overeenstemming met vastgesteld beleid en procedures. Informatie wordt beschermd door beveiligingsmaatregelen die zijn afgestemd op de gevoeligheid van de informatie. Daarnaast maken wij gebruik van een SSL-certificaat voor een veilige overdracht van je gegevens en je communicatie met ons.

Toezicht en handhaving

Pauline Baars houdt toezicht op de naleving van haar privacybeleid en -procedures. Gebruikers kunnen privacyklachten en geschillen indienen door contact op te nemen met Pauline Baars’ Functionaris Gegevensbescherming via info@paulinebaars.nl, die verantwoordelijk is voor onze naleving van de privacywetgeving. Elke privacygerelateerde klacht wordt erkend, gedocumenteerd en onderzocht, waarbij de resultaten aan de klager worden verstrekt. Als de klacht gegrond wordt bevonden, zullen passende maatregelen worden genomen.

Pauline Baars wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen aan dit privacybeleid

Dit privacybeleid is van kracht vanaf 10 november 2020 en blijft van kracht, behalve met betrekking tot eventuele wijzigingen in de bepalingen in de toekomst, die van kracht zullen zijn onmiddellijk nadat ze op deze pagina zijn geplaatst.

We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment bij te werken of te wijzigen. Deze pagina toont altijd de laatste versie.

Contactgegevens

Mocht je na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Pauline Baars
Functionaris gegevensbescherming: P. Baars

Hofcampweg 270
2241 KM, Wassenaar

06-25482060
info@paulinebaars.nl